Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

bluecosmonaut
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viaszarakoszula szarakoszula

July 18 2017

9365 16e2 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaLejen Lejen
bluecosmonaut
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaredneck redneck

July 17 2017

9509 9455
Reposted fromdrozdzi drozdzi viafatu fatu
bluecosmonaut
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafatu fatu
bluecosmonaut
bluecosmonaut
9628 1b81
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
0335 3ad9
Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula
3094 3c54 500

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaszarakoszula szarakoszula
9509 9455
Reposted fromdrozdzi drozdzi viafatu fatu
bluecosmonaut
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafatu fatu
bluecosmonaut
bluecosmonaut
9628 1b81
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
0335 3ad9
Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula
3094 3c54 500

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl