Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

bluecosmonaut
8096 850c 500
Reposted fromrol rol viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
1034 22a0 500
Tatry
4502 56b1 500

Mackenzie Bay, Antarctica

NASA

Reposted fromtwice twice viaSoulwood Soulwood
bluecosmonaut
bluecosmonaut
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaroads roads

July 24 2017

1054 5572
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viaLejen Lejen
bluecosmonaut
6687 bed0 500
Reposted fromfotofob fotofob viaSoulwood Soulwood
6085 fd6c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaLejen Lejen

July 21 2017

bluecosmonaut
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viaszarakoszula szarakoszula

July 18 2017

9365 16e2 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaLejen Lejen
bluecosmonaut
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaredneck redneck

July 17 2017

9509 9455
Reposted fromdrozdzi drozdzi viafatu fatu
bluecosmonaut
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafatu fatu
bluecosmonaut
bluecosmonaut
9628 1b81
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
0335 3ad9
Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula
3094 3c54 500

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl