Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

bluecosmonaut
bluecosmonaut
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaredneck redneck
bluecosmonaut
0251 3286
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaSoulwood Soulwood
bluecosmonaut
7836 b84f 500
Reposted fromsnoopypozdro600 snoopypozdro600 viaLejen Lejen
bluecosmonaut
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viacountingme countingme
bluecosmonaut
1315 ec16 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee
bluecosmonaut
8819 8ddd 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viaszarakoszula szarakoszula
0296 0dec 500
Reposted fromruthieful ruthieful viaszarakoszula szarakoszula
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
9537 8a58 500
Reposted fromverronique verronique viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
bluecosmonaut
2132 8a75
Reposted fromretaliate retaliate viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
bluecosmonaut
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacountingme countingme
bluecosmonaut
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacountingme countingme
Jeszcze będziemy spotykać ludzi, dla których warto było nie zawisnąć na gałęzi.
— Jarosław Borszewicz (via breatheee-mee)
Reposted fromkostuchna kostuchna viacountingme countingme
bluecosmonaut
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacountingme countingme
bluecosmonaut
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl