Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

2969 4efd
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
bluecosmonaut
bluecosmonaut
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viadancingwithaghost dancingwithaghost
bluecosmonaut
9186 2e57
bluecosmonaut
W życiu pojawiają się takie osoby z których już nigdy nie jesteś w stanie się wyleczyć - a najbardziej boli gdy widzisz że są szczęśliwe właśnie bez Ciebie.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viadancingwithaghost dancingwithaghost
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
bluecosmonaut
9775 89e8 500
bluecosmonaut
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
bluecosmonaut
7290 0f61
Reposted fromtiberiusmulder tiberiusmulder viahermina hermina
bluecosmonaut
7983 8dcc 500
bluecosmonaut
Jeszcze nigdy nie byłam tak bardzo nieszczęśliwa z tą całą moją miłością do Ciebie
bluecosmonaut
Jak wyglądałoby dzisiaj Jej życie, gdyby wtedy zachłysnęła się Jego uczuciem? 
— N. Belcik
bluecosmonaut
bluecosmonaut
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viahermina hermina
bluecosmonaut
9884 0b1c
Reposted fromfelicka felicka viahermina hermina

October 22 2017

bluecosmonaut
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
bluecosmonaut
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl