Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

bluecosmonaut
5412 e15f
Reposted byzicavebearalexandersmith8805strzepySkydelanPinkpillsCattfischikellaBrainymyrlalatheapredictableanniejabolmaxlottibluebellthingsonfirepuszkaamphetaminelogiclevune
bluecosmonaut
4448 65e0
Reposted byBrainySkydelanInfelicemr-absentiabanshe

January 25 2018

bluecosmonaut
bluecosmonaut
5772 3940 500
Reposted fromcrazypolish crazypolish viaLejen Lejen
bluecosmonaut
8366 20bb 500
bluecosmonaut
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
bluecosmonaut
bluecosmonaut
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
bluecosmonaut
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
bluecosmonaut
2192 c90c 500
Twój Vincent.
1519 8318

January 14 2018

bluecosmonaut
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viafatu fatu
bluecosmonaut
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viafatu fatu
bluecosmonaut
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
Reposted fromavooid avooid viafatu fatu

December 28 2017

bluecosmonaut
5847 860d
Reposted bySynesNiezidentyfikowanyObiektLatajacycotarsky
bluecosmonaut
5846 7f22
Reposted bybladeush bladeush
bluecosmonaut
5845 4385 500
Reposted bybladeush bladeush

November 01 2017

2969 4efd
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
bluecosmonaut
bluecosmonaut
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl